Dofinansowanie do okularów

Od roku 1998, czyli od momentu, kiedy w życie weszła ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 973), każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim podwładnym, pracującym na stanowiskach z monitorami komputerowymi, profilaktyczną opiekę zdrowotną. Punkt ten obe­jmuje każdego pracownika – zarówno tego zatrudnionego na umowę o pracę, jak też stażystę lub praktykanta i dotyczy także udzielenia pomocy finansowej przy zakupie ochronnych okularów do komputera, zaleconych przez okulistę. O takie wsparcie ubiegać się może osoba, u której stwierdzono potrzebę noszenia okularów ochronnych i która pracuje przy monitorze komputera co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Jaka kwota może być zrefundowana przez pracodawcę?

Tak naprawdę kwota dofinansowania okularów do komputera zależy od pracodawcy. Ceny znacznie się między sobą różnią, w związku z tym, pracodawca może mieć wątpliwości czy pracownikowi potrzebne są okulary kosztujące połowę jego pensji. Okulary do komputera nie muszą być zatem w całości finansowane przez pracodawcę. Może on jedynie ponieść koszty robocizny i szkieł wyznaczonych przez okulistę. Może także wyznaczyć kwotę, do której zwróci pracownikowi koszty zakupu okularów. Pracownicze okulary do komputera mogą być zatem zrefundowane przez pracodawcę w pełni lub tylko w części – w kwocie jednak nie mniejszej niż wynosi standard podstawowy. Wszystko zależy zatem od pracodawcy, ale pracownicy powinni mieć pełną świadomość, iż mają prawo do zakupu okularów opłaconych przez firmę.

Komentowanie jest zakończone.